Get Adobe Flash player

Nyheter


Styrelsen - 2021-05-11

Kallelse till Föreningsstämma - 2021-05-25 

Vi uppmanar till deltagande genom fullmakt även i år med hänsyn till smittoläget i samhället.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Webbmastern - 2021-05-11

 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.9.26
 • Ytterligare flera uppdatering för sidans säkerhet gjordes
Med vänliga hälsningar
Webbmastern

Webbmastern - 2021-03-04

 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.9.25
Med vänliga hälsningar
Webbmastern

Webbmastern - 2021-01-15

 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.9.24
Med vänliga hälsningar
Webbmastern

Styrelsen - 2020-12-11

Här kommer protokollet från stämman 2020

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Webbmastern - 2020-11-25

 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.9.23
Med vänliga hälsningar
Webbmastern

Styrelsen - Dags för stämma - 2020-10-28

Nu är kallelserna till föreningsstämman utdelade. Stämman äger rum kl. 18:00 den 28 oktober 2020 på Herman Palms plan. Men, som det står i kallelsen så uppmanar vi er att använda fullmakten i år. Detta med tanke på risken för spridning av Covid-19.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen 


Webbmastern - 2020-10-04

 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.9.22
Med vänliga hälsningar
Webbmastern

Webbmastern - 2020-08-28

 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.9.21
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

Webbmastern - 2020-07-15

 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.9.20
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

Styrelsen - 2020-06-12
Viktig information om kommande asfaltering

Den 23/6 2020 kommer en sträcka om knappa 200 m på norra delen av Klyvarestigen att asfalteras om, i syfte att förbättra vägbanans standard och hållfasthet.
Detta kommer att innebära begränsad framkomlighet på den vägen under tiden arbetet pågår. Det kommer även att utföras en del förberedelsearbeten som delvis kan påverka framkomligheten. De fastigheter som berörs kommer att få särskild information om detta av styrelsen.

Arbetet görs inom ramen för gällande budget och med stöd av tidigare stämmobeslut. Någon extra avgift för detta kommer inte att tas ut av medlemmarna.

Vi hoppas att ni har förståelse för de framkomlighetsproblem som uppstår!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Webbmastern - 2020-06-04

 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.9.19
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

 

Webbmastern - 2020-05-01

 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.9.18
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

2019-08-06 Information om pågående arbete på Klyvarestigen

Hej, som ni säkert har noterat så har Roslagsvatten påbörjat arbetet på södra delen av Klyvarestigen nu.
Det innebär att en del av sträckan är avstängd, med omledning genom skogen enligt särskild skyltning.

För mer information om det pågående arbetet, se länkad pdf här.

För frågor om vägarbetet hänvisas till Roslagsvatten.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Styrelsen - Protokoll från föreningsstämma 2019

Nu är årets stämma genomförd. Tack till er som kom. För er som inte var där finns protokollet här på hemsidan samt på biblioteket i Stenhamra.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Styrelsen - Dags för stämma

Välkommen till Föreningsstämma 2019-05-14

Hälsningar Styrelsen

Med vänliga hälsningar
Styrelsen 


 Webbmastern - 2019-02-17

 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.9.6
 • Tilläggskod för att öka säkerheten skrevs in i htaccess
Med vänliga hälsningar
Webbmastern

Styrelsen - 2019-02-17

Trafikomläggning som påverkar oss

Under vecka 8-10 - 2019 har vi fått information om att trafiken på Vallviksvägen kommer att ledas om via Skogsvägen.
Detta för att de stora ledningarna för V/A ska kunna dras över Vallviksvägen. Vid eventuella frågor hänvisas till Roslagsvatten.

Hälsningar Styrelsen

Med vänliga hälsningar
Styrelsen 


Webbmastern - 2019-02-17
 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.9.3
Med vänliga hälsningar
Webbmastern

Styrelsen - 2019-02-10

Snöröjning

Styrelsen har den senaste tiden fått in synpunkter på vinterunderhållet av vägarna i området. Vi är överlag mycket nöjda med underhållet av våra vägar och har ett gott samarbete med ansvarig entreprenör. Det är alltid en avvägning mellan framkomlighet och säkerhet respektive så låga kostnader som möjligt för föreningen.

Vi har en löpande dialog med entreprenören om vinterväghållningen i området, särskilt då synpunkter inkommer. Vi vill även passa på att påminna er om att inte parkera på gatorna utan använda egna uppfarter respektive anvisade parkeringsplatser. Detta för att underlätta snöröjningen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen 


Webbmastern - 2019-02-10
 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.9.2
 • PHP uppdaterades till 7.3
Med vänliga hälsningar
Webbmastern

Styrelsen - 2018-10-18

Hej, nu är hösten här igen men solen och värmen verkar vi som tur är få behålla ett litet tag till! Det kommer inte bli någon städdag under hösten om någon har funderingar kring det. Vi är medvetna om den sly som har vuxit upp utmed vägen efter den tidigare huggningen. Slyn kommer att tas bort på uppdrag av styrelsen och inte genom en städdag. Nästa städdag blir istället till våren.

Efter huggningen uppstod även rishögar på nedre delen av Knosterstigen, dessa kommer att forslas bort inom kort.

Inom kort påbörjar Roslagsvatten arbetet på södra Klyvarestigen. Det kommer att innebära störningar, för vilka vi ber er ha överseende, men Roslagsvatten har lovat att det alltid ska gå att komma fram på vägen. För frågor kring detta arbete hänvisar vi till Roslagsvatten.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen 


Webbmastern - 2018-10-18
 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.8.15
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 
 

 
Styrelsen - 2018-08-23
 • Årsredovisningen för 2017 upplagt
 • Budgetförslag för 2018 upplagt
 • Årsredovisningen för 2014 arkiverat
 • Budgetförslag för 2015 arkiverat
Med vänliga hälsningar
Styrelsen 

Styrelsen - 2018-08-22
 • Information om GDPR upplagt under Information
Med vänliga hälsningar
Styrelsen 

 Webbmastern - 2018-08-22
 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.8.11
Med vänliga hälsningar
Webbmastern

 Styrelsen - 2018-03-09
 • Årsmötesprotokollet för 2017 upplagt
 • Årsmötesprotokollet för 2014 arkiverat
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen 

 Webbmastern - 2018-03-09
 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.8.5
 • Spambot installerades för att undvika spam
 • Backup av hemsidan
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

Webbmastern - 2017-08-29
 • Hemsidan uppdaterad till Joomla 3.7.5
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

 
Webbmastern - 2017-05-17
 • Hemsidan uppdaterad
 • Budget 2017 REV upplagt
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

 
Webbmastern - 2017-04-13
 • Hemsidan uppdaterad
 • Budget 2017 upplagt
 • Årsredovisning 2016 upplagt
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

 
Styrelsen - 2016-10-08
 • Protokoll från årsmötet 2016 upplagt.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen 
 
 
Webbmastern - 2016-10-07
 • Hemsidan uppdaterad med rätt organisationsnummer samt arkivering av äldre protokoll innan 2014.
Med vänliga hälsningar
Webbmastern 
 

 
 
Webbmastern - 2016-07-15
Med vänliga hälsningar
Webbmastern 
 
 
 
Styrelsen - 2016-04-15
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
 
 
 
Webbmastern - 2016-04-15
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

Webbmastern - 2015-10-26

 
Styrelsen - 2015-09-10

 
Styrelsen - 2015-06-17
 
 
Styrelsen - 2015-05-13
 
Protokoll från årsmötet är upplagt!
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
 

 
Webbmastern - 2015-03-28
 
Hemsidan är uppdaterad!
 
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

 
Webbmastern - 2015-01-15
 
Hemsidan är uppdaterad!

Nyheter på sidan:
 
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

 
Nyheter kommer att innehålla blänkare, information från styrelsemötena och annat av intresse för medlemmarna.
 
God fortsättning på det nya året!
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
 
 
 
Styrelsemötet - 2014-06-18
 
Betalningspåminnelser är på väg ut till de som inte betalat.
 
Arbetet fortgår med:
 • Stenläggning i korsningen Kvartsstigen/Klubbstigen
 • Målning av vägarna
 • Belysning av övergångsstället vid korsningen Kvartsstigen/Klyvarestigen