Vårdkasens vägar klassificeras till Bärighetsklass 2

Vägarna i området kommer inom kort att klassificeras till BK2.
Detta för att kunna bibehålla vägarna.
I praktiken innebär det ingen större skillnad för oss boende och byggande i området,
men en trygghet och kvalitetssäkring av våra väginvesteringar.
Det är bara de allra största fordonen enligt nedanstående specificering,
som inte bör köra på vägarna, då de ej är byggda för tung trafik.
I regel löser de detta genom att lasta om, koppla av släp mm.

- (Wikipedia och Vägverket)

Dessa skyltar visar att vägen har nedsatt s.k. bärighetsklass.

Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Vägverket,
för att gradera hur stor belastning en bro eller en väg i det allmänna vägnätet klarar av.
Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser.

Det svenska vägnätet är indelat i tre bärighetsklasser:

BK1
På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter.
Denna klassificering följer även EU:s bestämmelser.
92 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1.
För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt och ett axeltryck
på max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel.

BK2
För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt
och ett axeltryck på max 10 ton, oavsett om det är en drivande eller löpande axel.

BK3
För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37 tons bruttovikt
och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel.

En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas.
BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt.
Skyltning av BK2 görs inte alltid på kommunala vägar/gator, där kan man vara tvungen att titta
i de "lokala trafikföreskrifterna" för att ta reda på fakta.
De som kör tunga fordon måste känna till dessa skyltar.