Get Adobe Flash player

Avgifter

Avgifter Vårdkasens Vägförening

Vi jobbar långsiktigt med att sänka årsavgifterna i takt med att vi avvecklar föreningens skulder.
Andelstalet fastställt hos Lantmäteriet per 31
mars årligen är underlag för debiteringslängden samma år.

 

Aktuell andelsavgift är 1 200 kronor.
Avgiften beräknas enligt följande uppdelning:

Permanent bostad - 3 andelar = 3 * 1 200 kronor = 3 600 kronor

Fritidshus - 2 andelar = 2 * 1 200 kronor = 2 400 kronor

Obebyggd tomt - 1 andel = 1 * 1 200 kronor = 1 200 kronor

 

Vid byte mellan andelstal tillkommer en anslutningsavgift. 2017-09-26 är anslutningsavgiften på 14490,66 kr per andel.

 

Då Lantmäteriet också lägger kostnader på föreningen för ändringarna,
tillkommer även en administrativ avgift på 2000 kr.

För att undvika krångel bör medlemmar kontakta styrelsen redan i bygglovsstadiet så att ändringarna kan göras i rätt tid.