Get Adobe Flash player

Personuppgifter

GDPR Vårdkasen

Med anledning av införandet av GDPR lagstiftningen (den nya europeiska personuppgiftsförordningen) vill föreningen passa på att redogöra för hur och vilka personuppgifter som hanteras av föreningen:

Till vad använder vi personuppgifter?
I föreningens debiteringslängd hanteras uppgifter om namn, adress, fastighetsbeteckning, personnummer och i förekommande fall telefonnummer och e-postadress. Detta är nödvändigt dels för hantering gentemot lantmäterier, dels emot ERB som hanterar redovisning och fakturering, och dels emot skattemyndigheterna för avdrag av andel i föreningens ränteutgifter. Personnummer förekommer även för att föreningen skall kunna ta hjälp av kronofogden för de eventuella fall när medlemmar inte betalar sina avgifter till föreningen.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi spar uppgifterna så länge du är fastighetsägare av en fastighet som tillhör området och uppgifterna gallras från registret efter det år sista debitering fullgjorts.

Med vem delar vi personuppgifter?
Vi kommer att dela dina uppgifter med ERB., skattemyndigheterna och ev kronofogdemyndigheterna.

Föreningen lagrar ingen så kallad känslig personuppgift – Dvs uppgift om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, ras eller etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, sexuell läggning, biometriska uppgifter (fingeravtryck, iris och liknande).