Get Adobe Flash player

Nyheter


 
Styrelsen - 2016-10-08
 • Protokoll från årsmötet 2016 upplagt.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen 
 
 
Webmastern - 2016-10-07
 • Hemsidan uppdaterad med rätt organisationsnummer samt arkivering av äldre protokoll innan 2014.
Med vänliga hälsningar
Webmaster 
 

 
 
Webmastern - 2016-07-15
 • Hemsidan uppdaterad till Joomla 3.6.0 samt en mindre uppdatering.
Med vänliga hälsningar
Webmaster 
 
 
 
Styrelsen - 2016-04-15
 • Nu ligger årsredovisningen 2015 uppe under ekonomi
 • Nu ligger budgeten för 2016 uppe under ekonomi
 • Kallelse till årsmöte har delats ut i brevlådorna
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
 
 
 
Webmastern - 2016-04-15
 • Hemsidan uppdaterad till Joomla 3.5.1 samt flera mindre uppdateringar.
Med vänliga hälsningar
Webmaster
 

Webmastern - 2015-10-26
 • Hemsidan uppdaterad till Joomla 3.4.5
 • Svenska språkpaketet uppdaterat till 3.4.4.1

 
Styrelsen - 2015-09-10
 • Nu skickar vi till kronofogden alla ärenden som inte betalat
 • Arbete med att måla Klyvarstigen är beslutat att upphandlas
 • Stigen genom skogen från Klyvarstigen är klar, välkommen att promenera!

 
Styrelsen - 2015-06-17
 • Städdagen utfördes den 9 Maj! Tack alla som deltog!
 • Hastighetsbegränsningen efterlevs dåligt, alla uppmanas hjälpa till att hålla gränserna!
 • Styrelsen skrev på ett avtal med kommunen om gångvägen till Söderströms väg
  Beslutades beställa material och arbete till gångstigen Söderströms väg.
  Villkor från kommunen ingen vinterunderhåll på stigen till Söderströms väg.
 • Beslutades att ta in uppdaterade offerter och beställa linjemarkering på Klyvarstigen.
 • Pumpstationen på Knosterstigen kommer att få en genomgång för optimal drift.
 • Beställning av snöröjning för vintern 2015/2016.
 
 
Styrelsen - 2015-05-13
 
Protokoller från årsmötet är upplagt!
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
 

 
Webmastern - 2015-03-28
 
Hemsidan är uppdaterad!
 • Har gjort sidan smalare för bättre läsbarhet
 • Loggan syns även i mobiler och plattor
 • Allmänt småjusteringar i designen
 • Uppdatering av Joomla till 3.4.1
 
Med vänliga hälsningar
Webmaster
 

 
Webmastern - 2015-01-15
 
Hemsidan är uppdaterad!

Nyheter på sidan:
 • En ny kontakt direkt till kassören
 • Varje kontakt har en inbyggd länk till att skriva ett mail om man behöver kunna bifoga filer
 •  Föreningens Org- & bankgironummer finns under Information
 •  Uppdaterad information om Avgifter och anslutningsavgifter
 • Övrig mindre korrigering av text
 
Med vänliga hälsningar
Webmaster
 

 
Nyheter kommer att innehålla blänkare, information från styrelsemötena och annat av intresse för medlemmarna.
 
God fortsättning på det nya året!
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
 
 
 
Styrelsemötet - 2014-06-18
 
Betalningspåminnelser är på väg ut till de som inte betalat.
 
Arbetet fortgår med:
 • Stenläggning i korsningen Kvartsstigen/Klubbstigen
 • Målning av vägarna
 • Belysning av övergångsstället vid korsningen Kvartsstigen/Klyvarestigen