Get Adobe Flash player

Nyheter

Styrelsen - 2018-10-18

Hej, nu är hösten här igen men solen och värmen verkar vi som tur är få behålla ett litet tag till! Det kommer inte bli någon städdag under hösten om någon har funderingar kring det. Vi är medvetna om den sly som har vuxit upp utmed vägen efter den tidigare huggningen. Slyn kommer att tas bort på uppdrag av styrelsen och inte genom en städdag. Nästa städdag blir istället till våren.

Efter huggningen uppstod även rishögar på nedre delen av Knosterstigen, dessa kommer att forslas bort inom kort.

Inom kort påbörjar Roslagsvatten arbetet på södra Klyvarestigen. Det kommer att innebära störningar, för vilka vi ber er ha överseende, men Roslagsvatten har lovat att det alltid ska gå att komma fram på vägen. För frågor kring detta arbete hänvisar vi till Roslagsvatten.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen 


Webbmastern - 2018-10-18
 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.8.15
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 
 

 
Styrelsen - 2018-08-23
 • Årsredovisningen för 2017 upplagt
 • Budgetförslag för 2018 upplagt
 • Årsredovisningen för 2014 arkiverat
 • Budgetförslag för 2015 arkiverat
Med vänliga hälsningar
Styrelsen 

Styrelsen - 2018-08-22
 • Information om GDPR upplagt under Information
Med vänliga hälsningar
Styrelsen 

 Webbmastern - 2018-08-22
 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.8.11
Med vänliga hälsningar
Webbmastern

 Styrelsen - 2018-03-09
 • Årsmötesprotokollet för 2017 upplagt
 • Årsmötesprotokollet för 2014 arkiverat
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen 

 Webbmastern - 2018-03-09
 • Hemsidan uppdaterades till Joomla 3.8.5
 • Spambot installerades för att undvika spam
 • Backup av hemsidan
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

Webbmastern - 2017-08-29
 • Hemsidan uppdaterad till Joomla 3.7.5
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

 
Webbmastern - 2017-05-17
 • Hemsidan uppdaterad
 • Budget 2017 REV upplagt
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

 
Webbmastern - 2017-04-13
 • Hemsidan uppdaterad
 • Budget 2017 upplagt
 • Årsredovisning 2016 upplagt
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

 
Styrelsen - 2016-10-08
 • Protokoll från årsmötet 2016 upplagt.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen 
 
 
Webbmastern - 2016-10-07
 • Hemsidan uppdaterad med rätt organisationsnummer samt arkivering av äldre protokoll innan 2014.
Med vänliga hälsningar
Webbmastern 
 

 
 
Webbmastern - 2016-07-15
 • Hemsidan uppdaterad till Joomla 3.6.0 samt en mindre uppdatering.
Med vänliga hälsningar
Webbmastern 
 
 
 
Styrelsen - 2016-04-15
 • Nu ligger årsredovisningen 2015 uppe under ekonomi
 • Nu ligger budgeten för 2016 uppe under ekonomi
 • Kallelse till årsmöte har delats ut i brevlådorna
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
 
 
 
Webbmastern - 2016-04-15
 • Hemsidan uppdaterad till Joomla 3.5.1 samt flera mindre uppdateringar.
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

Webbmastern - 2015-10-26
 • Hemsidan uppdaterad till Joomla 3.4.5
 • Svenska språkpaketet uppdaterat till 3.4.4.1

 
Styrelsen - 2015-09-10
 • Nu skickar vi till kronofogden alla ärenden som inte betalat
 • Arbete med att måla Klyvarestigen är beslutat att upphandlas
 • Stigen genom skogen från Klyvarestigen är klar, välkommen att promenera!

 
Styrelsen - 2015-06-17
 • Städdagen utfördes den 9 Maj! Tack alla som deltog!
 • Hastighetsbegränsningen efterlevs dåligt, alla uppmanas hjälpa till att hålla gränserna!
 • Styrelsen skrev på ett avtal med kommunen om gångvägen till Söderströms väg
  Beslutades beställa material och arbete till gångstigen Söderströms väg.
  Villkor från kommunen ingen vinterunderhåll på stigen till Söderströms väg.
 • Beslutades att ta in uppdaterade offerter och beställa linjemarkering på Klyvarestigen.
 • Pumpstationen på Knosterstigen kommer att få en genomgång för optimal drift.
 • Beställning av snöröjning för vintern 2015/2016.
 
 
Styrelsen - 2015-05-13
 
Protokoll från årsmötet är upplagt!
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
 

 
Webbmastern - 2015-03-28
 
Hemsidan är uppdaterad!
 • Har gjort sidan smalare för bättre läsbarhet
 • Loggan syns även i mobiler och plattor
 • Allmänt småjusteringar i designen
 • Uppdatering av Joomla till 3.4.1
 
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

 
Webbmastern - 2015-01-15
 
Hemsidan är uppdaterad!

Nyheter på sidan:
 
Med vänliga hälsningar
Webbmastern
 

 
Nyheter kommer att innehålla blänkare, information från styrelsemötena och annat av intresse för medlemmarna.
 
God fortsättning på det nya året!
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
 
 
 
Styrelsemötet - 2014-06-18
 
Betalningspåminnelser är på väg ut till de som inte betalat.
 
Arbetet fortgår med:
 • Stenläggning i korsningen Kvartsstigen/Klubbstigen
 • Målning av vägarna
 • Belysning av övergångsstället vid korsningen Kvartsstigen/Klyvarestigen